Share |

Voor en door bewoners van het Apeldoornse Centrum

Contactgegevens

Kosteloos lidmaatschap

Uw kosteloze lidmaatschap is een extra morele steun.

Documenten

Wijkblad 't Stadsmidden

Elk kwartaal komt 't Stadsmidden uit waarin u onderwerpen aantreft die het wonen in de binnenstad betreffen.

Uit in Apeldoorn

Veiligheid

Er kunnen vele redenen zijn om aan Buurtpreventie of Buurt WhatsApp te gaan doen. Het belangrijkste doel is om onveilige situaties te voorkomen of snel te melden. Proberen als buurt zelf de problemen op te lossen. Op dit moment zijn al langere tijd met succes een buurtpreventieteam actief in de buurt Centrum ZuidWest en WhatsApp in Noord en Midden.

Lees meer 


 

Zorgvoorziening Centrum

De Centrumbewoners zijn al tientallen jaren verstoken van georganiseerde zorg. In het plan Haven Centrum is voorzien in zorgwoningen. Nieuwe ontwikkelingen in 2016?

Lees meer

Luchtkwaliteit, emissievrije bussen

Op meerdere plaatsen in het Centrum is sprake van een slechte luchtkwaliteit. Milieudefensie spreekt van ongezond. In het najaar/voorjaar van 2012/2013 en 2015/2016 is er op meerdere plaatsen gemeten.
Om te beginnen zet de Wijkraad Centrum in op emissievrije bussen.

Lees meer

Wijkraad Centrum

 

"Het voorstaan van de behartiging van belangen van het werkgebied van de belangenbehartigingsorganisatie bij het gemeentebestuur."
 
De Wijkraad is een vereniging bestaande uit leden en een bestuur. De Wijkraad behartigt de belangen van bewoners van het Apeldoornse Centrum in het overleg met de gemeente.
De Wijkraad toetst gemeentelijke visies, beleid en uitvoering in relatie tot de belangen van bewoners. Indien blijkt dat die belangen (mogelijk) worden geschaad, dan zal de Wijkraad dat ongevraagd onder de aandacht van de gemeente brengen. Daarnaast ook op verzoek van bewoners. 
Onze doelstelling is een Schone, Veilige en Gezonde Binnenstad.

Centrumbewoners centraal

Het Centrum vormt een bijzondere woonwijk met de minste motorvoertuigen per woning,  de meeste parkeergarages, de meeste winkels, de meeste horecavoorzieningen, de meeste  evenementenlocaties, de meeste coffeeshops, de meeste ...... In deze bijzondere woonwijk gebeurt veel. Veel mooie grote en kleine evenementen maar helaas ook een aantal minder fraaie gebeurtenissen.
Het belang van een goede woon- en leefomgeving lijkt regelmatig onder druk te staan van de economische belangen van de stedelijke functies zoals horeca, middenstand en evenementen.
De Wijkraad zet zich in om de zichtbaarheid van bewoners te vergroten bij B&W, de gemeente en de Apeldoornse politiek. Daartoe is o.a. gekozen voor een werkwijze met buurtcommissies (BC's). De bewoners mogen niet genegeerd of als sluitpost gezien worden.

 Wanneer heb jij de laatste keer iets voor jouw buren of buurt gedaan? 

Moestuin Havenpark Centrum, samenzijn

De BC Zuid Oost heeft zich ontfermd over de moestuin en Ut Huussie in het Havenpark Centrum. Iedere woensdagochtend van 09.00 - 12.00 uur is er een gezellige werkochtend door vrijwilligers in de moestuin. In de winterperiode worden er op woensdagen allerhande voorbereidende tuinklusjes gedaan.

Samen drinken we koffie/thee, we werken in de tuin en na afloop is er altijd vergemaakte soep. Je hoeft je vooraf niet aan te melden, het kost niets en je hoeft ook niet van 9 tot 12 te werken. Kom en ga als je wilt. Ieder uurtje is meegenomen. En het is gezellig... Kom je ook?

Moestuin Havenpark Centrum (facebook)
Toekomst Groene Stad (facebook)

Nieuwsbrief 2016
Nieuwsbrief jan 2017

Mededelingen

Heeft u klachten en/of ervaart u overlast? Neem dan contact op met de Buitenlijn.

Bel 14055 en als bewijs kunt u het beste mailen met behulp van dit contactformulier.

7 juli 2016 RAAD
In gesprek met de Raad over het nieuwe evenementenbeleid. Presentatie ter indicatie.

30 juni 2016 PMA
Verkeersvisie 2030 ingesproken.
Vervolg op voorinspraak van 21 april 2016.

7 juli 2016 VERKEER
Deze avond gaat de Verkeersvisie tot 2023 vastgesteld worden. Wijkraad Centrum doet een dringende oproep tot emissievrije bussen.

Evenementenbeleid 2016

De gemeente is al een aantal jaren in overleg met o.a. maatschappelijke partijen zoals de Wijkraad Centrum, om te komen tot een nieuw Evenementenbeleid per 2016.
Daar zitten veel haken en ogen aan. Hoe maak je het organisatoren, bezoekers en bewoners naar de zin? Calamiteitenplan, verkeersafhandeling, geluidsoverlast vooral door lage tonen (db(C)), enz.

Lees meer 

Verkeerkeersbeleid tot 2030

Sluipverkeer door de kleine straten, racen door het centrum, fietsen in het voetgangersdomein en parkeren. Zo maar een aantal onderwerpen die terugkomen in de Verkeersvisie van de gemeente Apeldoorn.
De Wijkraad Centrum houdt zich daar ook nadrukkelijk mee bezig.

Lees meer 

Bouwplannen in onze wijk

Er zijn meerdere bouwlocaties in onze wijk. Daarnaast worden verschillende panden omgebouwd tot woonvoorziening.

Lees meer 

25 juli 2016 Parkeren
Overleg met gemeente over veelheid aan parkeerregelingen voor appartementenbewoners.

WijKcontact, samenzijn

In de buurten Oost en Midden heeft een aantal bewoners het initiatief genomen om tot ontmoeting te komen. Kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Vallen er geen mensen tussen de wal en het schip? Samen een kaartje leggen, een praatje maken, naar de film, filosoferen, breien, fietsen, .......

Misschien een mooie aanleiding om aan te sluiten. Lees daartoe ook de uitnodiging en Nieuwsbrieven.

Lees meer

Uw mening

U kunt contact opnemen met het bestuur of hier uw mening achterlaten.

Lees meer 

30 augustus Geluid
Overleg met gemeente over geluidsrapportage van Summerloverz.

15 september Evenementen
Voorafgaande aan de besluitronde heeft de Wijkraad deze brief aan de raadsfracties en B&W gestuurd.

8 oktober 2016 Themadag
Bestuurs- en bc-leden gaan brainstormen over een mogelijk aanvullend organisatiemodel.

2017 april Voortgang Raadsinzet over emissievrije OV.

Zeg GEEN NEE tegen emissievrije OV.

2017 13 april vervolg PMA op 30 maart, Inspreken op raadsoverleg.Lees ook onze eerdere zienswijze m.b.t. locatieprofielen, geluidsnormen, enz. Kijk hier naar het videoverslag van 30 maart.

25 november Politiek Café, ACEC, 20.00uur.
Discussieprogramma van ondernemers, politiek en bewoners.

2017, 11 april
Ledenvergadering o.a. over vernieuwing bestuur en Lokale Democratie.

22 december Zorgap
13.30 uur gesprek over voortgang omgeving Welgelegenbrug. 

Is de Wijkraad nog van deze tijd?

Al langere tijd zijn er pilots om te komen tot een verbetering van de lokale democratie.
Hoe betrek je zoveel mogelijk mensen? Hoe betrek je een diversiteit aan mensen? Is de huidige organisatievorm binnen de vereniging de aangewezen vorm? Platte organisatie?

 

Tijdens de ALV van 11 april was dit het thema.
Kijk ook eens op VNG, en DemocraticChallenge.