Share |

Voor en door bewoners van het Apeldoornse Centrum

Contactgegevens

Adviesgroepen

Pilot Adviesgroepen
De deskundigheidstraining van 2015 had o.a. als uitkomst dat er een nadrukkelijke wens is met betrekking tot kruisbestuiving tussen de commissieleden van de verschillende buurtcommissies. Uitwisselen van kennis en bundelen daarvan in het belang van de Wijkraad.

Tijdens de deskundigheidstraining van 2016 is besloten een pilot te starten met onderstaande Adviesgroepen. Deze pilot wordt in oktober 2017 geevalueerd.

Op 19 december 2016 heeft de plenaire besloten om de hier beschreven wijze met de Adviesgroepen om te gaan.


Jan Frijlink en Herma van Dorth


Edith Wachelder, Els Muijzer, Astrid Boekel en Peter Bijlsma


Jan Frijlink, Els Muijzer, Yp de Vries en Perry Bakker