Share |

Voor en door bewoners van het Apeldoornse Centrum

Contactgegevens

Zorgwoningen, langer wonen in uw eigen wijk

Zorgappartementen bij Molenstraat Centrum, Welgelegenbrug
De Goede Zorg is met vergevorderde plannen gekomen om een specifieke vorm van zorgappartementen aan te bieden in de wijk Centrum. De eerste woonvoorziening in deze vorm in Apeldoorn. Dit artikel geeft een indruk van de plannen.

Namens de buurtbewoners is de buurtcommissie Zuid Oost hier nadrukkelijk bij betrokken.

Perspectief Wijkraad
Als Wijkraad zetten wij ons al vele jaren in voor levensloopbestendige woonvormen in onze wijk. Zodra centrumbewoners op enig moment meer zorg behoeven, moeten zij al gauw onze wijk verlaten.
In die situatie word je dus niet alleen meer hulpbehoevend maar moet je ook je sociale omgeving verlaten. Dat kan en moet anders.

Het gebied Haven Centrum is aangewezen om zorgwoningen/appartementen in te ontwikkelen. Met de ontwikkeling bij de Welgelegenbrug is daartoe de eerste stap gezet. Dit betreft een specifieke doelgroep. Er is ruimte voor meer ontwikkelingen voor andere zorgwoningen/appartementen.

Meer gegevens over de locatie en formaliteiten is hier te lezen.

Wat schrijft de Stentor hierover?

In februari 2016 werden deze plannen aan het bestuur van de Wijkraad gepresenteerd.

De Zorgkrant van oktober 2016 heeft een interview geplaatst.