Share |

Voor en door bewoners van het Apeldoornse Centrum

Contactgegevens

WijKcontact, samenzijn

Programma

Donderdag 27-04-2017 Wij(k)contact staat op de kleedjesmarkt

Vrijdag 28-04-2017 14.00 uur Inloop + filosofie in ‘tot 2021’

Dinsdag 2-05-2017 19.15 uur naar Gigant, film The Circle

Zondag 14-05-2017 14.00 uur Inloop in ‘‘t Huuske’

Vrijdag 26-05-2017 14.00 uur Inloop en filosofie in ‘tot2021’

Dinsdag 30-05-2017 20.00 uur naar Gigant, film Bram Fisher

Zondag 11-06-2017 14.00 uur Inloop in ‘‘t Huuske’

Vrijdag 23-06-2017 14.00 uur Inloop en filosofie in ‘tot2021’ 

Het Wijkcontact is in 2015 ontstaan na aanleding van de bewonersenquete in onze wijk.

Een groep bewoners liet weten wel iets voor de mede bewoners te willen doen, maar niet in de zin van belangenbehartiging of bestuurlijke activiteiten. Vooral de menselijke contacten zouden voorop moeten staan.

Waar is belangstelling voor bij bewoners en wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Zo is deze groep uit de buurten Oost en Midden, organisch gegroeid naar hetgeen het nu is. Een wisselend programma, zowel in "eigen" huis als buiten de deur. WijKcontact heeft gebouw TOT2021 als thuisbasis.

 

Activiteiten

In TOT2021 begint het altijd met koffie/thee/frisdrank/... De activiteiten kunnen wisselend zijn. Eigen inbreng van de bezoekers wordt erg op prijs gesteld. Dat kan de inbreng van een gespreksonderwerp zijn, een lezing, een theaterbezoek, breien, sporten, filosoferen, noem maar op.

Ook u kunt de activiteiten van de Wijkraad Centrum steunen door kosteloos lid te worden.

Impressie van een eerdere ontmoeting.

 Wanneer heb jij de laatste keer iets voor jouw buren of buurt gedaan? 

Contactpersonen

Astrid Boekel, boekelastrid4.AB@gmail.com
Els Muijzer, elsmuijzer@hetnet.nl
Willy Mulderij, willy.pieter@planet.nl

Moestuin Havenpark Centrum

De BC Zuid Oost heeft zich ontfermd over de moestuin en Ut Huussie in het Havenpark Centrum. Iedere woensdagochtend van 09.00 - 12.00 uur is er een gezellige werkochtend door vrijwilligers in de moestuin. In de winterperiode worden er op woensdagen allerhande voorbereidende tuinklusjes gedaan.

Samen drinken we koffie/thee, we werken in de tuin en na afloop is er altijd vergemaakte soep. Je hoeft je vooraf niet aan te melden, het kost niets en je hoeft ook niet van 9 tot 12 te werken. Kom en ga als je wilt. Ieder uurtje is meegenomen. En het is gezellig... Kom je ook?

Moestuin Havenpark Centrum (facebook)
Toekomst Groene Stad (facebook)

Nieuwsbrief 2016
Nieuwsbrief jan 2017
Informatie Moestuin Havenpark Centrum