Share |

Voor en door bewoners van het Apeldoornse Centrum

Contactgegevens

Bestuur

Wat is het beleid van deze Wijkraad en zijn buurtcommissies?

- Statuten (1996)
Beleidsplan Wijkraad Apeldoorn Centrum (tot 2022)
Bijlage bij beleidsplan, protocol buurtcommissies (2012)
Verordening Dorps- en Wijkraden van Apeldoorn (2013)
- Status en vertegenwoordiging Wijkraad (2013)
- Pilot Adviesgroepen (2016/2017)


Actuele informatie lokale belangenbehartiging.

- Lokale democratie 2017-2022
- Democratisering gemeente
- Projecten in uw buurt


Functieprofielen bestuur

- Algemeen
- Voorzitter
- Penningmeester
- Secretaris
 

Postadres Wijkraad

Secretariaat Stadsdeel Centrum
Postbus 10362
7301 GJ Apeldoorn
Mail wijkraad - secretaris@wijkraadapeldoorncentrum.nl

Het Bestuur

 Wanneer heb jij de laatste keer iets voor jouw buren of buurt gedaan? 

Erelid
Harm Haan

Rooster van aftreden

Vanaf 11 april 2017 bestaat het bestuur uit een vertegenwoordiger per buurtcommissie. Lees hier de toelichting.

BC Noord - Celine Schut (webbeheer)
CelineSchut@wijkraadapeldoorncentrum.nl

BC Noord West - volgt

BC Oost, Edith Wachelder
EdithWachelder@wijkraadapeldoorncentrum.nl

BC Midden, Herma van Dorth
HermavanDorth@wijkraadapeldoorncentrum.nl

BC West, Gerrit Altena (interim VZ)
GerritAltena@wijkraadapeldoorncentrum.nl

BC Zuid West, Perry Bakker (interim Secr)
PerryBakker@wijkraadapeldoorncentrum.nl

BC Zuid Oost, Peter Bijlsma
PeterBijlsma@wijkraadapeldoorncentrum.nl