01 mei 2022

Agenda ledenvergadering 16 mei 2022

Ledenvergadering Wijkraad Centrum
Stadhuis 16 mei 19.30-21.30 uur (inloop 19.00)
Agenda

Opening, mededelingen en vaststelling agenda 

Voorstellen Wijkraad Centrum commissieleden

Financieel jaarverslag 

Jaarverslag

Initiatievenmakelaar met Meri Ismirowa

Mobiliteit met Jaap van de Rijt 

Toekomst centrum: enquête, rol Eurus en Vitaliteitsagenda met Tom Brands 

Rondvraag en Afronding