Buurt Oost

Voorzitter: Vacant

Straten:

Beurtvaartstraat
Deventerstraat-zuidzijde (tussen Kanaal Noord en Stationsstraat)
Griftstraat
Kanaalstraat/Kanaal Noord (tot Deventerstraat, minus Koningshaven en Woondrome)
Stationsstraat-oostzijde (tussen Deventerstraat en Kanaalstraat)
Wiepkingstraat

Tom Brands Gebiedsmanager Centrum gemeente Apeldoorn Er valt genoeg op Apeldoorn aan te merken, ook op onze binnenstad. Vaak krijgt de binnenstad het verwijt

Lees meer

Ledenvergadering Wijkraad Centrum Stadhuis 16 mei 19.30-21.30 uur (inloop 19.00) Agenda Opening, mededelingen en vaststelling agenda  Voorstellen Wijkraad Centrum commissieleden Financieel jaarverslag  Jaarverslag Initiatievenmakelaar

Lees meer

Nadat hij eind september een zwaar infarct kreeg is oud-voorzitter buurtcommissie West, ‘onze’ Joop de Ridder op 1 oktober jl. overleden. Gerrit Altena (oud-voorzitter

Lees meer