Buurt Zuidwest

Voorzitter: Anita Brinkman

Straten:

Agathastraat
Chris Wegerifstraat
Hoofdstraat (tussen station en Hofstraat/Kanaalstraat)
Jonkerstraat
Kalverstraat
Kortebeinstraat
Nieuwendijk
Prins Willem Alexanderlaan (tussen Koning Stadhouderlaan en Hofstraat)
Stationsstraat – westzijde (tussen Station en Kanaalstraat)

Ledenvergadering Wijkraad Centrum Stadhuis 16 mei 19.30-21.30 uur (inloop 19.00) Agenda Opening, mededelingen en vaststelling agenda  Voorstellen Wijkraad Centrum commissieleden Financieel jaarverslag  Jaarverslag Initiatievenmakelaar

Lees meer

Nadat hij eind september een zwaar infarct kreeg is oud-voorzitter buurtcommissie West, ‘onze’ Joop de Ridder op 1 oktober jl. overleden. Gerrit Altena (oud-voorzitter

Lees meer

Door te klikken op “Moestuin” hieronder krijg je een update over de huidige stand van zaken rondom dit project. Moestuin

Lees meer