Buurt Midden

Voorzitter: Herma van Dorth

Straten:

Beekstraat
Brinklaan (tussen Nieuwstraat en Hoofdstraat)
Deventerstraat-zuidzijde (tussen Hoofdstraat en Kerklaan)
Hofstraat
Hoofdstraat (tussen Hofstraat/Kanaalstraat en Korenstraat/Deventerstraat)
Kanaalstraat (tussen Hoofdstraat en Stationsstraat)
Korenstraat-zuidzijde
Mariastraat (tussen Nieuwstraat en Hoofdstraat)
Marktplein
Marktstraat
Nieuwstraat–oostzijde (tussen Brinklaan en Korenstraat)
Prinsengang
Raadhuisplein
Stationsstraat–westzijde (tussen Deventerstraat en Kanaalstraat)

Nieuwsberichten

Ledenvergadering Wijkraad Centrum Stadhuis 16 mei 19.30-21.30 uur (inloop 19.00) Agenda Opening, mededelingen en vaststelling agenda  Voorstellen Wijkraad Centrum commissieleden Financieel jaarverslag  Jaarverslag Initiatievenmakelaar

Lees meer

Nadat hij eind september een zwaar infarct kreeg is oud-voorzitter buurtcommissie West, ‘onze’ Joop de Ridder op 1 oktober jl. overleden. Gerrit Altena (oud-voorzitter

Lees meer

Door te klikken op “Moestuin” hieronder krijg je een update over de huidige stand van zaken rondom dit project. Moestuin

Lees meer