Buurt Midden

Voorzitter: Herma van Dorth

Straten:

Beekstraat
Brinklaan (tussen Nieuwstraat en Hoofdstraat)
Deventerstraat-zuidzijde (tussen Hoofdstraat en Kerklaan)
Hofstraat
Hoofdstraat (tussen Hofstraat/Kanaalstraat en Korenstraat/Deventerstraat)
Kanaalstraat (tussen Hoofdstraat en Stationsstraat)
Korenstraat-zuidzijde
Mariastraat (tussen Nieuwstraat en Hoofdstraat)
Marktplein
Marktstraat
Nieuwstraat–oostzijde (tussen Brinklaan en Korenstraat)
Prinsengang
Raadhuisplein
Stationsstraat–westzijde (tussen Deventerstraat en Kanaalstraat)

Nieuwsberichten

Tom Brands Gebiedsmanager Centrum gemeente Apeldoorn Er valt genoeg op Apeldoorn aan te merken, ook op onze binnenstad. Vaak krijgt de binnenstad het verwijt

Lees meer

Ledenvergadering Wijkraad Centrum Stadhuis 16 mei 19.30-21.30 uur (inloop 19.00) Agenda Opening, mededelingen en vaststelling agenda  Voorstellen Wijkraad Centrum commissieleden Financieel jaarverslag  Jaarverslag Initiatievenmakelaar

Lees meer

Nadat hij eind september een zwaar infarct kreeg is oud-voorzitter buurtcommissie West, ‘onze’ Joop de Ridder op 1 oktober jl. overleden. Gerrit Altena (oud-voorzitter

Lees meer