22 jun 2020

Column Tom Brands

Helaas hebben we de column van Tom Brands niet kunnen uitbrengen. Graag willen we deze alsnog met je delen.

Corona

Ook in het centrum is de coronacrisis zichtbaar. De afgelopen weken is een aantal maatregelen getroffen zodat bezoekers van het centrum de noodzakelijke 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren. De gemeente heeft dagelijks overleg met de ondernemers in de binnenstad om gezamenlijk de maatregelen en communicatie op elkaar af te stemmen. Het uitgangspunt daar bij is dat bezoekers voldoende ruimte hebben toch zo veilig mogelijk hun noodzakelijke aankopen te kunnen doen. En natuurlijk geldt dit ook voor het personeel in alle winkels. En niet in de laatste plaats voor u als bewoners van het centrum.

De ruimte in de binnenstad is schaars. Normaal gesproken is het al passen en meten met alle functies, voorzieningen en wensen. Die puzzel is er alleen maar ingewikkelder op geworden. Een heel aantal maatregelen is genomen, van spandoeken, borden en pijlen op het straatwerk tot eenrichtingsverkeer in smalle stegen en de spreiding van de warenmarkt op zaterdag over zowel het Marktplein als het Raadhuisplein, om maar slechts enkele voorbeelden te noemen. Op het moment dat ik dit stuk schrijf, komt de datum 1 juni dichterbij. Dan mogen de terrassen van de horeca weer open. Begrip voor de ondernemers die na een lange tijd eindelijk weer omzet kunnen draaien. Tegelijkertijd maakt dat de puzzel nog ingewikkelder. De warenmarkt zal weer vertrekken van het Raadhuisplein en plaats maken voor terrassen. Ook op de andere horecapleinen zal een puzzel gelegd moeten worden. Nogmaals, dat is erg ingewikkeld, maar we gaan als gemeente in overleg met de horecaondernemers om zoveel mogelijk ruimte te bieden als dat de veiligheid dat toe laat. De veiligheid i.r.t. de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus, als ook de reguliere veiligheid zoals de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Het zal niet eenvoudig worden, maar we zijn er volop mee bezig. Op het moment dat dit blad op uw deurmat ligt, hebben we mogelijk al enkele weken achter de rug waarbij mensen mogelijk weer op de terrassen hebben kunnen vertoeven. Hopelijk houden we het virus dan nog steeds voor zover mogelijk onder controle en blijft het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op de intensive care beheersbaar.

De ene kant van de zaak zijn de ‘harde’ maatregelen omtrent veiligheid, bezoekers en verkeer in het centrum. Tegelijkertijd ligt een groot deel van het sociaal leven stil. Mensen verliezen dierbaren aan het virus, mensen kunnen hun ouders of grootouders niet zien, sommige mensen zijn eenzaam, anderen verliezen hun baan en inkomen. Het coronavirus is een wereldwijde pandemie met als gevolg een gezondheidscrisis van ongekende omvang. Die lijkt nu, na de eerste golf, beheersbaar door het nemen van ingrijpende en ongekende maatregelen de afgelopen weken. Het gevolg is dat we in een enorme economische crisis zijn beland waarvan nu al veel leed zichtbaar wordt. Bovendien weet niemand hoe lang dit nog gaat duren. Vertaald naar de binnenstad zal dit mogelijk gevolgen hebben voor ondernemers en wellicht ook trends die gaande zijn in een versnelling brengen. Ook gaan we een zomer zonder evenementen tegemoet.

Met betrekking niet-coronagerelateerd nieuws over het centrum is onlangs duidelijk geworden dat de gemeentelijke projecten in de binnenstad, waar onder de vernieuwing van het Marktplein, voorlopig even ‘bevroren’ worden en dat de gemeenteraad eind dit jaar beslist over wat wel en niet door gaat bij de behandeling van de volledige gemeentebegroting. Dit ook binnen de context van de financiële situatie van de gemeente. Op het sociale domein zijn grote, structurele tekorten en ook de coronacrisis zal ongetwijfeld flinke kosten met zich meebrengen en minder inkomsten. Hoewel het enerzijds om incidentele kosten (projecten) gaat en anderzijds om structurele kosten (sociaal domein) heeft het college voorgesteld aan de gemeenteraad om de reeks projecten dus integraal af te wegen als onderdeel van de totale financiële besluitvorming.

Tegenover alle ontwikkelingen inzake de coronacrisis en het nieuws omtrent de fysieke projecten in de binnenstad vallen een aantal extra stoeptegels met de tekst ‘voetgangersgebied’ natuurlijk in het niet. Maar ze liggen er wel. En hopelijk houden iets meer mensen rekening met elkaar, zeker nu.

Met vriendelijke groet,

Tom Brands

Stadsdeelmanager Centrum
Gemeente Apeldoorn