02 mei 2019

Enquête Wonen in de binnenstad

Via de link hieronder kun je de brochure lezen waarin we de uitslagen van de enquête aan de hand van leefbaarheidsindicatoren presenteren. Dat zijn indicatoren die de gemeente gebruikt om te bepalen hoe het met de leefbaarheid in onze gemeente is gesteld. Niet alle leefbaarheidsindicatoren zijn bij de enquête aan de orde gekomen. We hebben bijvoorbeeld geen vragen opgenomen over criminaliteit, de kwaliteit van de woningvoorraad en de sociaaleconomische en etnische samenstelling van onze wijk. We hebben gegevens over die indicatoren namelijk al op een andere manier gekregen.

Dit zijn de leefbaarheidsindicatoren die in de enquête van april 2015 aan de orde kwamen:

kwaliteit van de woonomgeving;

aanwezigheid van winkels en sociale, culturele en (medische) zorgvoorzieningen;

activiteiten/evenementen;

verkeer;

aanwezigheid van groen en speelvoorzieningen;

hinder/overlast;

veiligheidsbeleving.

Klik hieronder voor de brochure met de gehele enquête!

Wonen in de binnenstad – Enquete