25 apr 2019

Fietsen door voetgangsdomein

Fietsen door Voetgangersdomein

Het midden op de dag roekeloos fietsen door de binnenstad in het voetgangersdomein is de wijkraad, bewoners en ondernemers en natuurlijk bezoekers een doorn in het oog.

Over deze vorm van ongeoorloofd fietsen heeft de wijkraad al enkele malen gesproken met de gemeente; met verkeersdeskundigen, handhavers en de ontwerper openbare ruimte. Onze bondgenoot hierbij is de Vereniging Centrummanagement.

We komen zo langzaam maar zeker tot een interessante ontwikkeling. Besloten is nl. dat de borden overal rond het voetgangersgebied dezelfde tekst gaan krijgen waarop staat dat je niet mag fietsen als de winkels open zijn. Dit betekent hier en daar vernieuwing van borden.
De afdeling handhaving (THOR) zegt toe hierop te kunnen handhaven. ‘Zolang we wildstallen van fietsen nog toestaan in het voetgangersgebied lijkt fietsen naar de winkels toe een van de grootste oorzaken.’
In september zal ook de nieuwe fietsparkeerplaats in het voormalige Kijkshop gebouw gereed zijn en wordt er hierover promotie gemaakt waarbij het wildstallen en de mogelijke oplossing sowieso aan de orde komen.

Mogelijk meer handhaving ‘als project’ in de binnenstad is nog altijd een wens van THOR, maar moet officieel van hogerhand worden goedgekeurd. Er wordt al sporadisch meer gehandhaafd. Immers als THOR in het centrum aan het controleren is, kunnen ze niet tegelijkertijd elders handhaven.

Andere opties – en daar gaat het met name tijdens dit korte onderhoud om – vindt de ontwerper openbare ruimte het ook goed letters op de weg te plaatsen op strategische punten. ‘Het is esthetisch niet fraai, maar het doel heiligt de middelen.’ Hij is het dus met Wijkraad Centrum en Centrum Management eens dat dit een goede optie zou kunnen zijn om fietsers (nog) duidelijk(er) te maken dat fietsen toch echt niet is toegestaan; over de volle breedte op het wegdek komt dan: VOETGANGERSDOMEIN.

Besloten wordt dat dit als proef gaat gebeuren op twee plekken waar al meer gaat gebeuren n.a.v. ‘wildparkeren’ (uit een onderhoud tussen verkeersdeskundigen en Centrummanagement) aan het begin van de Deventerstraat/bij de Kerklaan en aan het begin van de Korenstraat/ na het oversteken van de Nieuwstraat/ komend vanuit de Asselsestraat (waar fietsen toegestaan is). Als het werkt wordt het op meer plaatsen toegepast.

In de loop van juni/begin juli komt er meer duidelijkheid van gemeenteraad en college hierover (ook v.w.b. Kapelstraat en Markt-Beekstraat).

Lees ook hier nog een artikel over het fietsen door de Kapelstraat:

https://www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoornse-kapelstraat-is-fietsers-beu-iedere-dag-spanningen-br~ac6cfdc5/