17 jun 2020

Geen editie ’t Stadsmidden

Dat het gekke tijden zijn, weten we helaas allemaal. Om deze reden vonden wij het
uiteindelijk minder nuttig om de voorjaarseditie van ons blad ’t Stadsmidden uit te brengen.
Ons redactieteam is er met goede moed aan begonnen en er is ook door diverse partijen
kopij aangeleverd, welke deels binnenkort te lezen zijn op deze website.

Momenteel gebeurt er nu eenmaal veel en dit wijzigt ook nogal snel. Aangezien er enkele
weken tijd zit tussen schrijven en uitkomen van het blad, was het voor ons gevoel niet
mogelijk de laatste, actuele situatie te belichten. Er zijn sinds enige tijd
versoepelingsmaatregelen van kracht, deze kunnen we nu met je delen via deze website. We
gaan ervan uit dat het (niet doorgaan) één editie betreft en dat je in het najaar weer een
editie van ons wijkblad mag ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Wijkraad Centrum