01 jun 2023

Het grote verhaal

De nieuwe fietsenstalling die vorig jaar is geopend op het Marktplein 31 toont middels tekeningen op de muren ‘het grote verhaal’ van Apeldoorn. Via de website

www.hetgroteverhaal.nl

of door het inscannen van de QR code in de stalling, is meer te lezen over historisch Apeldoorn en omgeving.