02 nov 2021

In memoriam Joop de Ridder

Nadat hij eind september een zwaar infarct kreeg is oud-voorzitter buurtcommissie West, ‘onze’ Joop de Ridder op 1 oktober jl. overleden. Gerrit Altena (oud-voorzitter buurtcommissie West, opvolger van Joop) kijkt namens Wijkraad Centrum terug.

Wij hebben Joop ervaren als een zeer sociaal persoon, een echt ‘mensen-mens’, altijd geïnteresseerd in de ander en ook altijd bereid om iets voor anderen te betekenen. Joop stond voor zijn principes en was trouw aan de mensen die er voor hem toe deden.

Vanuit die drive heeft Joop – tot enkele jaren geleden – heel veel jaren in diverse rollen Wijkraad Centrum ondersteund. Als lid en voorzitter van buurtcommissie West en als redactielid van wijkblad ’t Stadsmidden. Joop was niet iemand die op de voorgrond wilde staan. Hij was meer de ‘stille kracht’ maar sprak zich zeker uit als de belangen van zijn buurt in het gedrang leken te komen. Als redactielid zorgde Joop altijd voor treffende foto’s bij de artikelen. Ook was hij altijd een kritische lezer van de conceptversies; Joop kon de puntjes op de i zetten. Fotograferen was tevens één van zijn liefhebberijen. 

Joop behartigde vanuit zijn rol binnen de Wijkraad de belangen van ‘zijn buurt’ door onder meer samen met de gemeentelijke wijkbeheerder de periodieke schouw te doen met betrekking tot de staat van onderhoud van trottoirs, straten, plantsoenen en het Amaliapark.

Een in het oog springend voorbeeld dat oud-wijkbeheerder Martie van Ruiten noemde was de aandacht die Joop had met betrekking tot het in stand houden van het speelterreintje met speeltoestellen achter zijn woning in de Van Galenstraat. Eind september is de huidige wijkbeheerder nog bij hem op bezoek geweest. Zijn betrokkenheid werd breed gewaardeerd.

In dit in memoriam willen we niet voorbijgaan aan de tijd dat Joop regelmatig samen met andere wijkraadsleden actief was met spelen van Jeu de Boules op de baan die daarvoor was aangelegd in het Amaliapark.

Ik (Herma) heb de eer en mogelijkheid gehad om enkele dagen voor zijn overlijden nog afscheid van hem te kunnen nemen en daarbij ook de groeten overgebracht namens het wijkraadbestuur en oud wijkraadbestuurders. Joop was toen nog goed bij kennis en kon, ondanks het feit dat hij niet meer kon spreken, middels zijn blik en gebaren duidelijk maken dat hij daar erg blij mee was. We gaan hem missen!
Joop is vijf dagen voor zijn 82ste verjaardag overleden.