Over Wijkraad Centrum

Er is een duidelijke taakverdeling tussen het bestuur en de zeven buurten, met hun eigen commissies. Het is gebleken dat bewoners zich voornamelijk met de eigen buurt identificeren. Het bestuur vindt het daarom belangrijk dat deze ‘buurtcommissies’ optimaal en autonoom kunnen functioneren. Buurtbewoners zijn immers vaker bereid mee helpen (met een probleem) als dat zich in de eigen omgeving afspeelt.

Bestuursleden willen meer aandacht besteden aan het ondersteunen en faciliteren van de buurtcommissies. Zij zullen zich daarnaast inzetten op het vervullen van de waakhondfunctie op het gebied van proces en procedures.

Het PR & Communicatieteam houdt zich, met mandaat van het bestuur, bezig met de ICT, website, digitale nieuwsbrief  en het wijkblad ’t Stadsmidden. Ook bijeenkomsten over toekomstige gemeentelijke plannen betreffende a.s. wijzigingen in de stad, (aankondigingen over) evenementen maar ook over veranderingen en/of opknap werkzaamheden, verkeer, vervoer of parkeren hebben hun aandacht.

Verder werkt de wijkraad regelmatig samen met andere partijen in de binnenstad zoals de Stichting Centrum Evenementen Apeldoorn, organisatie van vele Apeldoornse evenementen en Apeldoorn Marketing, het communicatie adviesbureau voor de gemeente en Centrummanagement Apeldoorn – zij vertegenwoordigen ondernemers. Samen met deze laatstgenoemde stichting houdt de wijkraad zich bij voorbeeld bezig met verfraaiing van de binnenstad. Voor nu, maar ook juist om de toekomst van de stad beter leefbaar maken met in het bijzonder de combinatie bewoners, bezoekers en winkelend publiek, natuurlijk met waar nodig hulp van de gemeente.

Andere gesprekken – specifiek voor bepaalde buurten – worden gevoerd door de diverse (voorzitters van) buurtcommissies, zoals ‘bijpraten met’ de diverse wijkagenten, stadsdeelmanager en wijkbeheerder centrum, buurtpreventie en over zorg.

 

Nieuwsberichten

Geachte leden, Na afstemming met het bestuur en de voorzitters van de buurtcommissies hebben wij besloten dat de algemene ledenvergadering, die op 23 maart

Lees meer
GDZES
21 okt 2019

GDZES

Op 10 oktober 2019 werd op de ‘dag van de duurzaamheid’ een gezamenlijk ambitie ondertekend. Het gezamenlijk committeren aan de geformuleerde ambitie om te

Lees meer

Donderdag 3 oktober heeft Perry de inloopavond bezocht met voorlichting over de intocht van Sinterklaas op zaterdag 16/11. Op TV wordt het uitgezonden van

Lees meer