Over Wijkraad Centrum

Er is een duidelijke taakverdeling tussen het bestuur en de zeven buurten, met hun eigen commissies. Het is gebleken dat bewoners zich voornamelijk met de eigen buurt identificeren. Het bestuur vindt het daarom belangrijk dat deze ‘buurtcommissies’ optimaal en autonoom kunnen functioneren. Buurtbewoners zijn immers vaker bereid mee helpen (met een probleem) als dat zich in de eigen omgeving afspeelt.

Bestuursleden willen meer aandacht besteden aan het ondersteunen en faciliteren van de buurtcommissies. Zij zullen zich daarnaast inzetten op het vervullen van de waakhondfunctie op het gebied van proces en procedures.

Het PR & Communicatieteam houdt zich, met mandaat van het bestuur, bezig met de ICT, website, digitale nieuwsbrief  en het wijkblad ’t Stadsmidden. Ook bijeenkomsten over toekomstige gemeentelijke plannen betreffende a.s. wijzigingen in de stad, (aankondigingen over) evenementen maar ook over veranderingen en/of opknap werkzaamheden, verkeer, vervoer of parkeren hebben hun aandacht.

Verder werkt de wijkraad regelmatig samen met andere partijen in de binnenstad zoals de Stichting Centrum Evenementen Apeldoorn, organisatie van vele Apeldoornse evenementen en Apeldoorn Marketing, het communicatie adviesbureau voor de gemeente en Centrummanagement Apeldoorn – zij vertegenwoordigen ondernemers. Samen met deze laatstgenoemde stichting houdt de wijkraad zich bij voorbeeld bezig met verfraaiing van de binnenstad. Voor nu, maar ook juist om de toekomst van de stad beter leefbaar maken met in het bijzonder de combinatie bewoners, bezoekers en winkelend publiek, natuurlijk met waar nodig hulp van de gemeente.

Andere gesprekken – specifiek voor bepaalde buurten – worden gevoerd door de diverse (voorzitters van) buurtcommissies, zoals ‘bijpraten met’ de diverse wijkagenten, stadsdeelmanager en wijkbeheerder centrum, buurtpreventie en over zorg.

 

Nieuwsberichten

Nadat hij eind september een zwaar infarct kreeg is oud-voorzitter buurtcommissie West, ‘onze’ Joop de Ridder op 1 oktober jl. overleden. Gerrit Altena (oud-voorzitter

Lees meer

Door te klikken op “Moestuin” hieronder krijg je een update over de huidige stand van zaken rondom dit project. Moestuin

Lees meer

Helaas hebben we de column van Tom Brands niet kunnen uitbrengen. Graag willen we deze alsnog met je delen. Corona Ook in het centrum

Lees meer