Over Wijkraad Centrum

Er is een duidelijke taakverdeling tussen het bestuur en de commissieleden van Wijkraad Apeldoorn Centrum. Het is gebleken dat bewoners woonachtig in het centrum, zich voornamelijk met ‘het centrum van Apeldoorn’ identificeren. Het bestuur vindt het daarom belangrijk dat de commissieleden optimaal en autonoom kunnen functioneren. Bewoners zijn immers vaker bereid mee helpen (met een probleem) als dat zich in hun directe woon- en leefomgeving afspeelt.

Bestuursleden besteden aandacht aan het ondersteunen en faciliteren van de commissieleden. Zij zullen zich daarnaast inzetten voor het vervullen van de waakhondfunctie op het gebied van proces en procedures.

Commissieleden en bestuur gaan naar bijeenkomsten over toekomstige gemeentelijke plannen betreffende a.s. wijzigingen in de stad, (aankondigingen over) evenementen maar ook over veranderingen en/of opknap werkzaamheden, verkeer, vervoer of parkeren hebben hun aandacht.

Verder werkt de wijkraad regelmatig samen met andere partijen in de binnenstad zoals de Stichting Centrum Evenementen Apeldoorn, organisatie van vele Apeldoornse evenementen en Apeldoorn Marketing, het communicatie adviesbureau voor de gemeente en Centrummanagement Apeldoorn – zij vertegenwoordigen ondernemers. Samen met deze laatstgenoemde stichting houdt de wijkraad zich bij voorbeeld bezig met verfraaiing van de binnenstad. Voor nu, maar ook juist om de toekomst van de stad beter leefbaar maken met in het bijzonder de combinatie bewoners, bezoekers en winkelend publiek, natuurlijk met waar nodig hulp van de gemeente.

Andere gesprekken zoals ‘bijpraten met’ de diverse wijkagenten, stadsdeelmanager en wijkbeheerder centrum, buurtpreventie en over zorg worden ook door de wijkraad gevoerd.

 

Nieuwsberichten

De nieuwe fietsenstalling die vorig jaar is geopend op het Marktplein 31 toont middels tekeningen op de muren ‘het grote verhaal’ van Apeldoorn. Via

Lees meer

Vitaliteitsagenda Centrum PDF 05-2023 DEF_230523_121444    

Lees meer

Het is bijna zover! Op zondagmiddag 21 mei a.s. begint het zomerseizoen in de muziektent in het Oranjepark. Sinds 1999 (behalve de Corona-jaren) organiseert

Lees meer