29 aug 2023

Projecten overzicht stadsdeel centrum

Projecten overzicht stadsdeel centrum    

Versiedatum: augustus 2023

In dit overzicht staan projecten, plannen en visies met betrekking op de binnenstad.
Dit overzicht wordt gedeeld met de gebiedsbestuurder(s), de gebiedsdirecteur en onze
vaste externe partners in de binnenstad zoals de Wijkraad Centrum en Centrummanagement.

 

Projecten herinrichting openbare ruimte (gemeente)

# Projectnaam Omschrijving Basis Start planproces of uitvoering Contactpersoon Fase, communicatie participatie
1. Paslaan  

Herinrichting omgeving fietsenstalling, kleine uitbreiding voetgangersgebied

Regieplan Nagenoeg afgerond Marjolein Kuipers
Arnout Nefkens
Realisatiefase
2. Caterplein Vergroenen Caterplein Regieplan 3e kwartaal 2023 Marcel Tulk /Sander Baan Realisatiefase
3. Marktplein Herinrichting Marktplein
Plaatsen Markthal
Regieplan Bouw Markthal volgt mei – dec 2023 Marcel Tulk Realisatiefase
4. Griftpark Voorbereiding herinrichting Hofstraat-Kanaalstraat-Hoofdstraat-Zuid – Kalverstraat Ontwikkelperspectief  

start opstellen Voorlopig Ontwerp september 2023

Bernice Linde Ontwerpfase
5. Grote Markthof Voorbereiding vergroten Markthof Ontwikkelperspectief start opstellen Voorlopig Ontwerp september 2023 Marjolein Kuipers Ontwerpfase
6. Parkstraat Zuid Stationsdwarsstraat-Hoofdstraat Zuid Ontwikkelperspectief  

Start opstellen Voorlopig Ontwerp september 2023

Bernice Linde Ontwerpfase
7. PWA-laan  

Aansluiting/verbinding openbare ruimte overgang Hertzbergerpark  / Amaliapark. Afschaling van de PWA laan n.a.v. de knip in de Kalverstraat. Wanneer de knip gerealiseerd is kan de realisatie evt. starten.

Spoorzone/Binnenstad Nog niet gestart Annique Houwer Initiatieffase
8. Stationsplein  

Deel afsluiten Crescent, daarmee doorrijden onmogelijk maken. Uitbreiding terrassen mogelijk maken.

Spoorzone/Binnenstad Onbekend Onbekend Ontwerp

 

 

Mobiliteitsprojecten (gemeente)

# Projectnaam Omschrijving Basis Start planproces of uitvoering Contactpersoon Status,communicatie, participatie
1. Resterende tegels voetgangersgebied  

Tegels met de tekst ‘voetgangersgebied’ in het straatwerk

Beheer 2023 Gerard Dijkman Paslaan, Kapelstraat gereed, Marktstraat, Marktplein volgt
2. Bussen van Kanaalstraat-Hofstraat naar Kalverstraat  

Stadsbussen uit Kanaalstraat-Hofstraat voor creëren verblijfsgebied

Mobiliteitsvisie / vooruitlopend afspraken provincie. en EBS (bus concessiehouder)  (=onderdeel project Griftpark Kanaalstraat-Hofstraat) Jaap van de Rijt / Tom Mulder Voorbereidingen voor het verkeersbesluit zijn in gang gezet
3. Bussen van Nieuwstraat naar Wilhelmina Druckerstraat Stadsbussen uit de Nieuwstraat  

Mobiliteitsvisie / vooruitlopend afspraken provincie. en EBS (bus concessiehouder)

N.n.b. Jaap van de Rijt Beleidsvoornemen uit mobiliteitsvisie
4. Leienplein autoluw + Nieuwstraat  

Wens om het Leienplein autoluw te maken

Motie autoluw Leienplein + coalitieakkoord 2023 / 2024 Jan Nijdeken Initiatieffase
5. Communicatiecampagne voetgangersgebied: Fietsen en fiets stallen  

Als alle vakken voor kortparkeren gereed zijn en alle bebording 100% actueel is

Communicatie / Apeldoorn Marketing / CMA 2023 Esther Naber / Apeldoorn Marketing / CMA In voorbereiding / MAART APRIL 2023
6. (Tijdelijke) voetgangersbrug  

Verbinding Veldhuis – busremise

Mobiliteitsvisie 4e kwartaal 2023 Marcel Tulk/ Arnout Nefkens Realisatiefase

 

 

Projecten overig (gemeente)

# Projectnaam Omschrijving Basis Start planproces of uitvoering Contactpersoon Status, communicatie, participatie
1. Aanlichten raadhuis  

Het aanlichten van het raadhuis met nieuwe verlichting

Lichtplan 3e kwartaal 2023 Bernice Linde Ontwerpfase
2. Afvalcontainers uit straatbeeld Marktplein + Raadhuisplein  

Onderzoeken of het mogelijk is om de afvalcontainers uit het straatbeeld te krijgen

Beheer 2023 / 2024 Marco Bod/Evelyn Meibergen Initiatieffase
3. Verbouwing Omnizorg  

Bouwtechnische aanpassingen en tijdelijke huisvesting

Besluit Raad 2025/2026 Cathy Geuzendam Ontwerpfase
4. Leefbaarheid Amaliapark  

Participatie met omgeving en betrokkenen voor een veilig en leefbaar Amaliapark

Vitaliteitsagenda 2023 Tom Brands Project in uitvoering
5. Aanpak vitaliteit gebied Kalverstraat-Nieuwendijk  

Maatregelen die bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van dit gebied

Vitaliteitsagenda 2023 Tom Brands, Emma Gossink (Ons Huis) Initiatieffase
6. Inzet transformatiemanager  

Begeleiden transformeren en verplaatsen winkels

Programma Binnenstad 2023 Bart de Brouwer Is begonnen

Projecten particulieren

# Projectnaam Deelgebied / Programma Omschrijving Start planproces of uitvoering Contactpersoon Status, communicatie, participatie
1. Mirador / van Berlo locatie Binnenstad  

Programma wonen en commercieel

Van Berlo + Nikkels Marjolein Kuipers Ontwikkelaar heeft het plan uit de verkoop gehaald
2.  

Meesters van Apeldoorn / Sportfondsenbad + KWS

Binnenstad Programma woningen Van Wijnen Marjolein Kuipers Realisatiefase
3. Haven Centrum Kanaalzone Programma woningen en aanpassen entree parkeergarage Dura Vermeer + Ons Huis

 

Annique Houwer Realisatiefase: Dura Vermeer uitvoering gestart eind 2022. De Molen kan starten na de zomer.

Short Stay heeft Ons Huis begin 2024 op de planning staan.

4. Herzberger gebouw Spoorzone  

Transformatie en nieuwbouw

Certitudo Annique Houwer Ontwerpfase
5. Cascade Kanaalzone  

Programma woningen

FSD Patricia Kooij Streven eind 2023 ter inzage legging bestemmingsplan
6. Kanaalstraat, perceel tegenover het Potlood Kanaalzone  

Programma woningen (ca. 150)

Bemog
Slokker
OMA
Patricia Kooij Streven eind 2023 ter inzage legging bestemmingsplan
7. Marktzicht/
Woningbouw Stationsstraat
Binnenstad  

33 koopwoningen

Grehamer Marcel Tulk Realisatiefase
8. Transformatie Brinkhof Binnenstad  

Transformatie naar woningen

Grehamer Marjolein Kuipers Realisatiefase
9.  

Acec gebouw Caterplein verdieping

Binnenstad Wonen Ontwerp
10.  

Oude postkantoor verdiepingen

Binnenstad Wonen Realisatiefase
11.  

Westpoint

Binnenstad Wonen BUN Bernice Linde Realisatie fase, start september  2023.
12. Bristol Mariastraat Binnenstad Mobiliteit  Aankoop pand en verbouwing naar nieuwe fietsenstalling incl. fietsdepot
13. Veldhuis gebiedsvisie Spoorzone  

Wonen, werken, leren

Dura Vermeer/BPD Alex Sannes Ontwerp, inspraak
14. Veldhuis, herontwikkeling Talens Spoorzone  

Wonen

Dura Vermeer/BPD Alex Sannes Ontwerp
15. Veldhuis, Lerend District Spoorzone  

Werken/leren

Dura Vermeer Alex Sannes/ Victor Ledeboer Initiatief
16. Veldhuis, Drukkerij Locatie Spoorzone  

Wonen

Alex Sannes Initiatief
17. Veldhuis, Molenstraat Centrum Spoorzone  

Wonen

Trebbe/OMA Kirsten Dijksman Ontwerp
18. Veldhuis, Supermarktlocaties Spoorzone  

Wonen/winkels

Initiatief
19. Sophiaplein 2 Spoorzone  

Wonen

Kirsten Dijksman Ontwerp
20. Oranjerie Binnenstad  

Wonen, werken en winkels

Bridges real estate Marjolein Kuipers Ontwerp
21. Korenpassage Binnenstad  

Transformatie naar wonen

H. Achterberg/ Lauwershaven Bernice Linde Ontwerp
22. De Ambacht (Tot 2021) Kanaalzone  

Nieuwbouw bovenop met ca. 150 appartementen

Joost Hamming en Roel den Hollander Annique Houwer Streven is eind 2023 ter inzage legging bestemmingsplan.
23. Herontwikkeling brandweer en politie locatie Vosselmanstraat Binnenstad Programma nog niet bekend Gemeente en politie Annique Houwer  

Initiatieffase; Ruimtelijke verkenning gemaakt in 2022 met mogelijkheden voor programmatische invulling, najaar 2023 haalbaarheidsstudie.

24. KPN-hof en

Markwand

Binnenstad  

85 woningen, m2 bvo commercieel, maatschappelijk, kantoren nog nader te bepalen

Explorius, bouwbedrijf Nijhuis Marjolein Kuipers Initiatieffase
25. Middelink Binnenstad  

160 woningen

Tonny Keyzers Marcel Tulk Initiatieffase

 

Beleid en programma’s (gemeente) in ontwikkeling

# Projectnaam Omschrijving Status Start planproces of uitvoering Contactpersoon Status, communicatie participatie
1. Omgevingsplan
binnenstad
Vervangt de bestemmingsplannen  

Voorbereiden herstart Q4 2023

Opnieuw opstarten na inwerkingtreding Omgevingswet 1 jan 24 Tom Lankhorst Initiatieffase
2. Functiekaart Input voor omgevingsplan en gesprek vastgoedeigenaren In ontwikkeling  

Nieuw plan van aanpak in de maak + transformatiemanagers aangesteld

Arjan van de Vlekkert Initiatieffase
3. Terrassenbeleid Nieuw terrassenbeleid  

In ontwikkeling

Extern bureau is er mee aan de slag Bart de Brouwer Initiatieffase

 


 

Relevant vastgesteld en geldend beleid

# Projectnaam Status
1. Omgevingsvisie 2040 Vastgesteld door de gemeenteraad 2022.
1. Het Stadspark van Apeldoorn Toekomstvisie voor de binnenstad. Vastgesteld 2021.
2. Mobiliteitsvisie centrum Vastgesteld 2021.
3. Nota naar een duurzaam bereikbare binnenstad Door college vastgesteld in 2018.
4. Horecavisie Raadskader, vastgesteld in 2019.
5. Terrassenbeleid Raadskader, vastgesteld in 2002. Wordt geactualiseerd !
6. Groenplan Raadskader, vastgesteld in 2019.
7. Detailhandelsvisie Raadskader, vastgesteld in 2015.
8. Vitaliteitsagenda centrum Vastgesteld door college B&W in april 2023.