22 jun 2020

Samen voor Apeldoorn / Burgerparticipatie

De bijeenkomsten rond de rol van de wijk- en dorpsraden zijn afgerond. Inmiddels is in grote lijnen duidelijk wat voor ons de consequenties zijn van de wijzigingen. Ook hebben we een reactie gekregen op onze vragen, waarbij het voor ons nog steeds onduidelijk is wat dit betekent voor de communicatie naar u via de website of ‘t Stadsmidden. Het voorstel van de werkgroep werd 2 juni voorgelegd aan het college. Als het goed is, is er op 9 juni een beslissing van het college. Met de wijkraden Zuid en Zuidoost volgt nog een gesprek dat mogelijk tot aanpassing kan leiden en het dorpenplatform heeft een scenario ingediend dat mee wordt gestuurd naar het college. Op 2 juli volgt dan bespreking tijdens de politieke markt.
Op het dan voorliggende voorstel kunnen wij dan mondeling tijdens de PMA, of schriftelijk reageren als dat nodig mocht zijn. Daarna gaat de gemeente dat verder uitwerken en zullen wij ook gaan bezien wat dit voor onze wijkraad gaat betekenen. Natuurlijk zullen wij u daar over informeren.

Inmiddels is er een initiatieven regeling door de gemeente ingesteld. Een ieder die een goed idee heeft, wat ten goede komt aan de leefbaarheid, veiligheid en een schoon Apeldoorn, kan daar een beroep op doen. Als wijkraad zullen wij ons laten informeren, zodat wij onze bewoners indien gewenst kunnen ondersteunen bij deze aanvraag. Binnenkort zal hierover op de gemeentelijke website over worden gecommuniceerd.

Door: Perry Bakker