17 feb 2023

Update Veldhuis

De Wijkraad Centrum heeft een brief ontvangen van de griffie waarin zij ons antwoorden hoe het verloop van het project / bouwplannen Veldhuis gaat.

Klik hier voor de brief.

Het is prettig dat de gemeenteraad de signalen die de wijkraad en bewoners hebben laten weten aan het gemeenteraad serieus genomen worden en dat er stappen zijn gezet om deze te verbeteren, het is goed voor de bewoners van Veldhuis om dat met vertrouwen tegemoet te zien.

Na het vaststelling  van de Gebiedsvisie Veldhuis zal er verder worden gewerkt aan het Masterplan en de door de buurt ingebrachte plannen/ tekeningen worden erin meegenomen, dit is zeker een stap in een goede richting.

Daarna volgt nog het bestemmingsplan en besluitvorming maar voor de besluitvorming wordt er  nog een PMA de Politieke Markt Apeldoorn gehouden waar een ieder kan inspreken.

Veldhuis: waarom de wijkraad en bewoners Veldhuis bezwaren hebben tegen op sommige plekken te hoge bouw van appartementen in hun lommerrijke buurt.

De prachtige Veldhuisbuurt die uit vele jaren 30 woningen bestaat maar waar ook prachtige  monumentale  panden staan.

De  fabriekspanden, denk hierbij aan de Koninklijke Talens, de verffabriek, Havana Blossom de oude sigarenfabriek de Netten fabriek waar ze netten maakten voor de Zuiderzee vissers, de voormalige Mulo thans in gebruik door de Islamitische school en niet te vergeten het Radiofabriekje Veldhuisstraat nr 52 de Goedenberg genaamd waarin de sporen van de gevechten van de 2 de wereldoorlog nog te zien zijn. Veel van deze gebouwen zijn gebouwd rond 1920 en zouden deels behouden blijven.

Tekst door: Marijke Hofman