Wijkblad

December 2022

Wat is er te lezen in deze editie?
Van het bestuur
Nieuw buurtcommissielid stelt zich voor
Vertrekkend buurtcommissielid
Schouwen in de binnenstad
In en rond het Beekpark
Fietsers beboet in de binnenstad
Gebied Veldhuis
Column Tom Brands
Stationsplein (1964-2022)
Stadspark van Apeldoorn
Ervaringen plangroep deelnemers Centrummanagement
Voetgangsgebied Paslaan uitgebreid
de Kap: vrijwillig tuinman Henri
Hertzberger Park
Nieuw systeem afsluitpalen
Weer een park: Stadspark Oranjerie
Pakhuis Panama
Een stukje Apeldoornse geschiedenis – Magazijn ‘De Duif’ –
Kunst in openbare ruimte
Moestuin Havenpark

Om het blad schermvullend te lezen,
klik dan op het fullscreen symbool

Nieuwsberichten

Tom Brands Gebiedsmanager Centrum gemeente Apeldoorn Er valt genoeg op Apeldoorn aan te merken, ook op onze binnenstad. Vaak krijgt de binnenstad het verwijt

Lees meer

Ledenvergadering Wijkraad Centrum Stadhuis 16 mei 19.30-21.30 uur (inloop 19.00) Agenda Opening, mededelingen en vaststelling agenda  Voorstellen Wijkraad Centrum commissieleden Financieel jaarverslag  Jaarverslag Initiatievenmakelaar

Lees meer

Nadat hij eind september een zwaar infarct kreeg is oud-voorzitter buurtcommissie West, ‘onze’ Joop de Ridder op 1 oktober jl. overleden. Gerrit Altena (oud-voorzitter

Lees meer