Wijkblad

Maart 2022

Ben jij een nachtvlinder?
Zwerfafval opruimacties
Column Tom Brands
Enquête over uw buurt
Apeldoorn maakt werk van hart van de stad
Hertzberger park
Haven Centrum
Plein van de Stad
Kennismaking met wijkagent Sjors Bouwmeister
Apeldoorn Partners
Moestuin Havenpark
Zevende overdekte gratis fietsenstalling
Project Post-70
Een stukje Apeldoornse geschiedenis – Monumentale bomen

Om het blad schermvullend te lezen,
klik dan op het fullscreen symbool

Nieuwsberichten

Tom Brands Gebiedsmanager Centrum gemeente Apeldoorn Er valt genoeg op Apeldoorn aan te merken, ook op onze binnenstad. Vaak krijgt de binnenstad het verwijt

Lees meer

Ledenvergadering Wijkraad Centrum Stadhuis 16 mei 19.30-21.30 uur (inloop 19.00) Agenda Opening, mededelingen en vaststelling agenda  Voorstellen Wijkraad Centrum commissieleden Financieel jaarverslag  Jaarverslag Initiatievenmakelaar

Lees meer

Nadat hij eind september een zwaar infarct kreeg is oud-voorzitter buurtcommissie West, ‘onze’ Joop de Ridder op 1 oktober jl. overleden. Gerrit Altena (oud-voorzitter

Lees meer