28 mei 2024

Wijkraad Apeldoorn Centrum stopt

Beste wijkbewoners van Apeldoorn Centrum en geïnteresseerden,

Hierbij stellen wij u in kennis van het besluit dat wij hebben genomen: Wijkraad Apeldoorn Centrum stopt na vele jaren met haar activiteiten. Hieraan liggen meerdere (waaronder ook persoonlijke) redenen ten grondslag.

De wijkraad was altijd de stem van de wijkbewoners. Zij bracht verschillende groepen in de wijk samen en luisterde naar wat mensen in de wijk belangrijk vonden. Die signalen nam de wijkraad mee in overleggen met o.a. gemeente, horeca en politie.

Sinds jaren is er de Participatiewet en heeft u als inwoner mogelijkheden om mee te denken over plannen en mee te doen aan allerlei projecten en initiatieven. U kunt op verschillende manieren meedenken en meedoen. De gemeente biedt een stappenplan aan als u zelf een plan heeft waar u uw omgeving bij wilt betrekken. Bovendien stelt de gemeente voor uw plannen subsidies beschikbaar. Lees hier meer over participatie binnen de Gemeente Apeldoorn.

Van deze mogelijkheden zullen mogelijk ook de vertrekkende bestuursleden en commissieledengebruikmaken. Dit om verbinding te maken met de buurtbewoners en samen met hen op te trekken bij buurtinitiatieven en -projecten, wat altijd onze drijfveer was en nog steeds is.

Wij bedanken u voor het vertrouwen dat u de afgelopen jaren in ons had!

Met hartelijke groet, namens het bestuur en de commissieleden van Wijkraad Apeldoorn Centrum