25 nov 2023

Wijkraad Apeldoorn Centrum

Van links naar rechts: Frank Reinders, Ben van Putten, Betty Quick, Gep Roeterdink, Hans Monster, Marijke Hofman en Anita Westhuis. (Céline Schut kon niet bij de fotosessie aanwezig zijn) 

Beste bewoners woonachtig in het centrum van Apeldoorn,

Wijkraad Apeldoorn Centrum heeft qua bezetting een roerig jaar achter de rug. Het bestuur is nieuw. En tot ons verdriet is een geliefd commissielid overleden. Verder hebben wij voor het eerst in enkele jaren weer subsidie aangevraagd, wat gezien alle nieuw regels een hele klus is gebleken. De aanvraag is ten tijde van het verschijnen van deze krant in behandeling bij de gemeente. Verder hebben we tijd genomen elkaar beter te leren kennen en kunnen volmondig zeggen dat we een zeer enthousiast team vormen. Een team dat uitkijkt naar een frisse start in 2024, waarbij wij meer en meer een beroep zullen doen op u. 

Want wat gebeurt er veel in ons centrum! De markthal, het Stadspark, gesprekken over veiligheid, de mobiliteit, woningbouw, de Oranjerie, het Leienplein autovrij, de Korenpassage, De Molen, de Horeca, Veldhuis en nog veel meer. De wijkraad start zelf met een aantal nieuwe projecten komend jaar. Daarnaast participeren wij in een kleine 30 projecten geïnitieerd door gemeente en/of derden.  

Maar zoals al gezegd tijdens de Algemene Leden Vergadering in april dit jaar, we willen weten hoe u over de zaken denkt die binnen het centrum spelen. En 1 x per jaar een Algemene Ledenvergadering is daarvoor onvoldoende. Daarom zullen wij wanneer onze subsidieaanvraag is goedgekeurd, meerdere bijeenkomsten in 2024 organiseren. Onze leden krijgen hiervoor een uitnodiging via de ons bekende mailadressen. Bent u geen lid? Kijk dan op onze website www.wijkraadapeldoorncentrum.nl of via de QR-code bij dit artikel. We zullen tijdens de eerstvolgende bijeenkomst een aantal projecten uiteenzetten en een aantal van u vragen samen met ons hieraan deel te nemen. 

Wijkraad Apeldoorn Centrum wenst u hele fijne feestdagen en een gezond en sprankelend 2024!